• أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره
  ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه
  ولن تطيب الجنة إلا برؤيته
  أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك
  ويرفع قدرك ويشرح صدرك
  ويسهل خطاك لدروب الجنة

 • أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته أن يديم ثباتك وإيمانك وصحتك ويبارك لك في أيامك ويجعلك ممن نال وسينال مغفرة ربه ورحمته وعتقه من النار.

 • salut

 • Anonyme

  cc tu tu vas b1 ton blog est vraimant sympa bon courage et bonne continuation bye.

 • tu es vraiment une fille géniale Mémé si je te connais pas sa se voix a travère ton blog mai dans tt sa j’ai vraiment besoin de ton aide et voté pr moi si tu pouvait seulement me rendre se service je ferais de meme qaund tu aura besoin de moi va sur mon blog c’est http://tarek--16.skyrock.com est laché quelque com ...chaque com sera rendu en 2 com ...c promi....bisou ....merci d'avance ...

  ......................................+5+5+5+5+5+5+5
  ......................................+5+5+5+5+5+5+5
  ......................................+5+5+5
  ......................................+5+5+5
  ......................................+5+5+5+5+5+5+5
  ................+5.....................+5+5+5+5+5+5+5
  ............+5+5+5...................+5+5+5+5+5+5+5
  ................+5........................................+5+5+5
  .................................. +5+5.................+5+5+5
  ......................................+5+5..............+5+5+5
  ......................................+5+5.............+5+5+5
  .........................................+5+5+5+5+5+5+5
  ..........................................+5+5+5+5+5+5
  pr toi...... big kiss et merci ......
  ---__________________________VVV__________VVVV
  _________________________VVVVV________VVVVVV
  ________________________VVVVVVV______VVVVVVVV
  _______________________VVVVVVVVV____VVVVVVVVVV
  ______________________VVVVVVVVVVV__VVVVVVVVVVVV
  _____________________VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  _____________________VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  ________XXXXXX_______VVVVVVVVVVLEVVVVVVVVVVVVVV
  _____XXXXXXXXXXX______VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  ____XXXXXXXXXXXXX______VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  ___XXXXXXXXXX0XXXXX_____VVVVVVVCOEURVVVVVVVV
  ___XXXXXXXXXXXXXXXX______VVVVVVVVVVVVVVVVVV
  ___XXXXXXXXXXXXXXXX_____XXVVVVVVVDEVVVVVVV
  ____XXXXXXXXXXXXXXXX____XXXVVVVVVVVVVVVVV
  _______XXXXXXXXXXX_____XXXX_VVVL'AMITIEVVV
  ___________XXXXXXX____XXXX___VVVVVVVVVV
  ____XXXXXX__XXXXXXXXXXXXXX____VVVVVVVV
  __XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_______VVVVVV
  _XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX___________VVVV
  XX_XXXXX_XXXXXXXXXXXX____________VV
  X__X_XX__XXXXXXXXXXXX
  _____X__XXXXXXXXXXXX voici l'ange du bonheur
  _______XXXXXXXXXXXXX
  _______XXXXXXXXXXXXXX accompagné de son coeur
  _______XXXXXXXXXXXXXXX
  ________XXXXXXXXXXXXXXX il t'apporte un peu de chaleur
  _______XXXXXXX__XXXXXXXX
  ______XXXXXXX_____XXXXXXX et beaucoup de bonheur
  _XXXXXXXXXXX________XXXXXX
  _XXXXXXXXX___________XXXXX je lui ai fait don de mon amitié
  _XXXX_________________XXXXX
  __XXX__________________XXXXX et je lui ai demandé

  _______ZZZZ__ZZZZZZZZZZZZZZZZ
  ______ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  _____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  ____ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZ
  ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_____ZZZZZ
  __ZZZZZZZZZZZZZZ__________ZZZZZZZZZZ
  _ZZZZZZZZZZZZZ_________ZZZZZZZZZZZZZ
  _ZZZZZZZZZZZZ_________ZZZZZZZZZZZZZZ
  _ZZZZZZZZZZZ_________ZZZZZZZZZZZZZZ
  _ZZZZZZZZZ_________ZZZZZZZZZZZZZZZ
  _ZZZZZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  ZZZZ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  __ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  _ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  __ZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZ.ZZZ
  ___ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  _______ZZZZZZZZZZZZZZZ.Z.!!!